Pyc, M. (2018). Czy rzeczywiście encyklika Spe salvi przekreśla nadzieję na uniwersalne zbawienie? Krytyczne uwagi odnośnie do jej polskiego tłumaczenia. Teologia Praktyczna, (9), 199-205. https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.15