Biela, B. (2018). »Koinonia« jako zasada formalna teologii pastoralnej w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego. Teologia Praktyczna, (6), 41-64. https://doi.org/10.14746/tp.2005.6.04