Szymołon, J. (2018). Uwarunkowania rozwoju moralnego młodzieży. Teologia Praktyczna, (6), 127-136. https://doi.org/10.14746/tp.2005.6.09