Przybyłowski, J. (2018). Duszpasterstwo grupowe w kontekście zadań wychowawczych. Teologia Praktyczna, (5), 25-38. https://doi.org/10.14746/tp.2004.5.02