Czaja, A. (2018). Podstawowe elementy eklezjologii commurtio. Teologia Praktyczna, (3), 43-57. https://doi.org/10.14746/tp.2002.3.04