Stefański, J. (2018). Fenomen prywatnych modlitw eucharystycznychpo II Soborze Watykańskim. Próba analizy i oceny. Teologia Praktyczna, (2), 43–66. https://doi.org/10.14746/tp.2001.2.04