Misiak, H. (2018). Problem religijny w światopoglądzie i przeżyciach młodzieży. Teologia Praktyczna, (1), 35-40. https://doi.org/10.14746/tp.2001.1.05