Żychliński, A. (2018). Człowiek a grzech pierworodny. Teologia Praktyczna, (1), 115–126. https://doi.org/10.14746/tp.2001.1.14