Lipiec, D. (2018). Cechy duszpasterzy jako przywódców. Teologia Praktyczna, (19), 39-50. https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.03