Krzysztofiak, T. (2018). „Zejdź Mi z oczu, szatanie!” (Mt 16,21–28) Odrzucenie Piotra czy wezwanie do pójścia za Jezusem?. Teologia Praktyczna, (19), 205-226. https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.13