Kiejkowski, P. . (2019). Eucharystia – zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna. Teologia Praktyczna, (20), 37–52. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.03