Kulik, B. (2019). Czy wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby dostać się do nieba? Przyczynek do eschatologii praktycznej. Teologia Praktyczna, (20), 53-68. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.04