Halczuk, P. (2019). Czy istnieją jakiekolwiek punkty styczne między chrześcijaństwem a islamem?. Teologia Praktyczna, (20), 69–84. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.05