Kostecka , J. . (2019). Spiralna koncepcja czasu w prawie kanonicznym – inspiracje pastoralne. Teologia Praktyczna, (20), 85–98. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.06