Kwiatkowski, D. (2019). Wierność prawu liturgicznemu wiernością Chrystusowi i Kościołowi. Teologia Praktyczna, (20), 99–113. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.07