Korczyński, T., & Śliwak, J. (2019). Religijność a postawa wobec kary śmierci. Teologia Praktyczna, (20), 129–151. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.09