Chaim, W. (2019). Akceptacja treści przekonań religijnych a religijne style myślenia i osobowość. Badania empiryczne studentów. Teologia Praktyczna, (20), 153-176. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.10