Sznajder, M. J. (2019). Stewardship. Włodarstwo w Kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej : (Część 1). Teologia Praktyczna, (20), 189–209. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.12