Przybecki, A. (2012). Kościół musi wyruszyć w drogę. Polskie duszpasterstwo w poszukiwaniu duchowych korzeni. Teologia Praktyczna, (13), 33–41. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.02