Stułkowski, S. (2012). Od mistycznych korzeni do apostolskich owoców. Dynamika trzyletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2010–2013). Teologia Praktyczna, (13), 43–52. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.03