Kurosz, J. (2012). Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej szczegółowej oraz teologii laikatu i apostolstwa. Wskazówki metodyczne. Teologia Praktyczna, (13), 191–230. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.14