Wielebski, T., & Tutak, M. (2011). Analiza jako metoda współpracy teologii pastoralnej i socjologii na przykładzie badań ukazujących przeżywanie niedzieli przez młodzież. Teologia Praktyczna, (12), 169-193. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.11