Stułkowski, S. (2010). Kapłan sługą komunii. Od osobistej więzi do posłannictwa jedności. Teologia Praktyczna, (11), 77-84. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.04