Sienkiewicz, E. (2010). Teologia uczestnistwa. Teologia Praktyczna, (11), 109–134. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.07