Przygoda, W. (2009). Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej. Teologia Praktyczna, (10), 31–43. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.03