Grubka, M. (2009). Duszpasterstwo akademickie wobec rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce po przełomie 1989 roku. Teologia Praktyczna, (10), 95-108. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.08