Ostański, P. (2009). Epizod o nagim młodzieńcu (Mk 14,51-52) na tle biblijnej nauki o nagości. Teologia Praktyczna, (10), 209–223. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.15