Lipiec, D. (2015). Marketing rekacji a duszpasterstwo. Teologia Praktyczna, (16), 7–20. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.01