Fiałkowski, M. (2015). Zadania stojące przed zrzeszeniami religijnymi w Polsce. Teologia Praktyczna, (16), 31-41. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.03