Podeszwa, P. (2015). »Temu, który nas miłuje« (Ap 1,5). Miłość Chrystusa do Kościoła w świetle wybranych tekstów z Apokalipsy św. Jana. Teologia Praktyczna, (16), 95–110. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.06