Słowiński, J. (2015). Spowiedź sakramentalna warunkiem uzyskania odpustu zupełnego. Analiza kanonicznoprawna. Teologia Praktyczna, (16), 223-242. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.15