Wielebski, T., & Tutak, M. (2016). Meandry interdyscyplinarności teologii pastoralnej. Przyczynek do dyskusji. Teologia Praktyczna, (17), 25-46. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.02