Kwiatkowski, D. (2016). Głoszenie słowa Bożego misją Kościoła w świecie na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini. Teologia Praktyczna, (17), 93–106. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.06