Makowski, P. A. (2016). Prawda w dyplomacji w świetle wypowiedzi papieża Benedykta XVI. Teologia Praktyczna, (17), 203-212. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.14