PYC, M. Czy rzeczywiście encyklika Spe salvi przekreśla nadzieję na uniwersalne zbawienie? Krytyczne uwagi odnośnie do jej polskiego tłumaczenia. Teologia Praktyczna, n. 9, p. 199-205, 1 lis. 2018.