BIELA, B. »Koinonia« jako zasada formalna teologii pastoralnej w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego. Teologia Praktyczna, n. 6, p. 41-64, 1 lis. 2018.