ŻYCHLIŃSKI, A. Człowiek a grzech pierworodny. Teologia Praktyczna, n. 1, p. 115-126, 31 paź. 2018.