KIEJKOWSKI, P. Eucharystia – zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna. Teologia Praktyczna, n. 20, p. 37-52, 30 grudz. 2019.