HALCZUK, P. Czy istnieją jakiekolwiek punkty styczne między chrześcijaństwem a islamem?. Teologia Praktyczna, n. 20, p. 69-84, 30 grudz. 2019.