KOSTECKA , J. Spiralna koncepcja czasu w prawie kanonicznym – inspiracje pastoralne. Teologia Praktyczna, n. 20, p. 85-98, 30 grudz. 2019.