KWIATKOWSKI, D. Wierność prawu liturgicznemu wiernością Chrystusowi i Kościołowi. Teologia Praktyczna, n. 20, p. 99-113, 30 grudz. 2019.