OSTAŃSKI, P. Epizod o nagim młodzieńcu (Mk 14,51-52) na tle biblijnej nauki o nagości. Teologia Praktyczna, n. 10, p. 209-223, 1 sty. 2009.