PODESZWA, P. »Temu, który nas miłuje« (Ap 1,5). Miłość Chrystusa do Kościoła w świetle wybranych tekstów z Apokalipsy św. Jana. Teologia Praktyczna, n. 16, p. 95-110, 7 wrz. 2015.