WIELEBSKI, T.; TUTAK, M. Meandry interdyscyplinarności teologii pastoralnej. Przyczynek do dyskusji. Teologia Praktyczna, n. 17, p. 25-46, 1 grudz. 2016.