KWIATKOWSKI, D. Głoszenie słowa Bożego misją Kościoła w świecie na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini. Teologia Praktyczna, n. 17, p. 93-106, 1 grudz. 2016.