Kwiatkowski, Dariusz. 2017. „Teologia I Symbolika ołtarza W Wybranych Modlitwach obrzędów poświęcenia Nowego ołtarza”. Teologia Praktyczna, nr 18 (styczeń), 183-99. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.13.