Pyc, Marek. 2018. „Czy rzeczywiście Encyklika Spe Salvi przekreśla Nadzieję Na Uniwersalne Zbawienie? Krytyczne Uwagi odnośnie Do Jej Polskiego tłumaczenia”. Teologia Praktyczna, nr 9 (listopad):199-205. https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.15.