Biela, Bogdan. 2018. „»Koinonia« Jako Zasada Formalna Teologii Pastoralnej W ujęciu Ks. Franciszka Blachnickiego”. Teologia Praktyczna, nr 6 (listopad), 41-64. https://doi.org/10.14746/tp.2005.6.04.