Przybyłowski, Jan. 2018. „Duszpasterstwo Grupowe W kontekście Zadań Wychowawczych”. Teologia Praktyczna, nr 5 (listopad):25-38. https://doi.org/10.14746/tp.2004.5.02.