Stefański, Jerzy. 2018. „Fenomen Prywatnych Modlitw Eucharystycznychpo II Soborze Watykańskim. Próba Analizy I Oceny”. Teologia Praktyczna, nr 2 (październik):43-66. https://doi.org/10.14746/tp.2001.2.04.